ชงตั้งกองทุนเอเปกช่วยเหลือประชาชน

ข่าวการเงินล่าสุด

ชงตั้งกองทุนเอเปกแสนล้านดอลล์ ช่วยเหลือประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยหลังเป็นประธานที่ประชุม รมว.คลังเอเปก ครั้งที่ 29 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการหารายได้เข้ารัฐเพิ่มให้เหมาะสม และกลับมาดูแลหนี้สาธารณะ เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นหลังทั่วโลกเผชิญวิกฤติโควิด สงครามยูเครนที่ยืดเยื้อ จนต้องใช้เงินงบประมาณช่วยเหลือประชาชนทำให้ภาระหนี้สาธารณะหลายประเทศพุ่งสูงขึ้น รวมทั้งหารือถึงการระดมทุน เพื่อนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมมือกัน ซึ่งประเทศไทยระดมทุนด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้จากปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง สมาชิกกลุ่มเอเปกจึงต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลัง ร่วมกันฟื้นเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินนโยบายการคลังให้ตรงกับเป้าหมาย

ข่าวการเงิน-การธนาคาร

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปก หรือเอแบค กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกได้สรุปข้อเสนอ 69 ข้อ 5 หมวด เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และยังเสนอตั้งกองทุนเอเปก วงเงินนับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี เพื่อให้เอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนรองรับปัญหาโลกร้อน ภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดไม่ถึง ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มขาดแคลนอาหาร 300 ล้านคน ประเทศที่มีศักยภาพต้องเร่งผลิตอาหารป้อนให้กับอีกหลายประเทศ จึงต้องมีมาตรการออกมาอย่างเหมาะสมและแก้ไขกฎระเบียบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เสนอให้ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการโอนเงินระหว่างภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก เอสเอ็มอีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนระดับภูมิภาคได้มากขึ้น จากการทำธุรกรรมดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ.

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่

นิยาม